28 år,
758 prosjekter.
Knytter sammen
mennesker og rom.

EU-EE
Utmerkelser:
Det mest konkurransedyktige
prosjekteringsselskapet 2012
Esplans konkurransearbeid - Skandinavisk åndelig liv i København Se nærmere
Statsgymnaset i Võru - preger bybildet i Võru med sitt iøynefallende utseende Se nærmere
Gode ideer skapes i inspirerende miljø Se nærmere
Se hvordan "nesten nullenergibarnehage" i Ramsi kommer til å bli Se nærmere
Innovasjon i verdensklasse
De beste universitetene i USA

Esplan deltar på studie- og kontaktreise på vestkysten av USA organisert av Klyngen for digital bygging

Målet med studiereisen er å bli kjent med de beste praksisene til ledende selskap innen byggebransjen i USA og høre på fremtidsvisjoner om utviklingen av byggebransjen. Det holdes også et møte med representanter for de beste universitetene som i dag leder innovasjon innen prosjektering, bygging og utvikling av fast eiendom.